Pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas

Posted by / 11-Feb-2018 12:47

Nagkaroon ng bagong panlasa at interes ang mga Europeo sa pamumuhay at mga karangyaan ng mga nakadigmang taga- Silangan.

Nauso ang paggamit ng mga rekadong gaya ng cinnamon, paminta, luya at iba pa.

Namatay si Magellan sa labanang ito noong Abril 27, 1521.

Ang natira pang mga Kastila sa kapuluan ay nagkaroon ng alitan, kabilang na ang pagtatalo ni Raha Humabon at ng mga Kastila hinggil sa kababaihan.

Dahil sa mahinang uri ng sandata na taglay ng mga Muslim (bolos at sibat) laban sa baril at kanyon ng mga Kastila, sila ay napilitang umatras at lumikas patungong Probinsiya ng Rizal at ang lugar na iyon ay kilala sa ngayon sa tawag na Morong Rizal, at yaong mga lumikas patungo sa gilid ng mga ilog ay tinawag sa ngayon na Tagalog (taga ilog) gaya ng Cavite, Laguna atbp.

Ang mga Muslim sa bayan ng Rizal ay patuloy na nakipaglaban sa mga Kastila at ang lugar na iyon ay kinilala sa ngayon na Binangonan Rizal.

Isang malaking negosyo ito kung matutunton ang pinanggalingan ng mga rekadong ito.

Gayunpaman, monopolyo ng mga taga-Venice ang pag-angkat at pamamahagi sa Europa ng mga bagay mula sa Silangan.

Gayon pa man ang mga Muslim ay matatag at magiting na nagtanggol hanggang sa huling hibla ng kanilang hininga.Sa isang pag-aaway, napaslang ng mga Cebuano ang 27 mga Kastila.Nilisan ng mga Kastila ang Cebu upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay.Hindi siya sinuportahan ng hari ng kanyang sariling bayan.Kaya lumipat sa karibal na kaharian ng Espanya kung saan nakumbinsi nga niya ang hari nitong si Carlos na bilog nga ang mundo.

pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas-18pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas-71pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas-45

Isang bansang sumasamba sa nag-iisang tunay na Diyos.

One thought on “pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas”

  1. We have more chatting rooms for you all also pakistan chat rooms, chennai chat rooms, goa rooms cricket rooms, free meritnation chat rooms free australia chat website to give educational chat place on our online girls in chatting or boys online in chat on this chat website for free to chatting in all India chat without need registration.